1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1

 

Ved spærre i første rude skrives 0 - 9 i første felt og / slasch i anden felt.
Point ved spærre 10 + næste kast
Ved strike x i første rude, skrives x i første felt, næste ciffer skrives i 2 rude første felt osv.
Point ved strike tælles 10 for striken + 2 næste kast

manual