TIK-Aalborg

Telefonens idrætsklub Aalborg. I daglig tale TIK Aalborg optager som medlemmer alle ansatte samlever - pensionister - efterlønsmodtagere i koncernen TDC. Har du lyst til at få en masse spændende oplevelser, både sociale og sportslige med dine venner - kollegaer kan du melde dig ind hos Eddy Petersen tlf. 98188282 eller på email til: kasseren@tik-aalborg.dk Kontingentet er på 20,00 kr. pr. måned som betales på vores bankkonto.